Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 25.9.2022

Nedělní ohlášky - 25.9.2022

Dnešní neděle by se dala shrnout příslovím: Sytý hladovému nevěří. Kristus ale nesleduje společenská fakta. Volá po naší reakci na pohrdání člověkem. Modleme se za odvahu nebýt lhostejní k nouzi jiných. A modleme se i za ty, kdo mají moc ovlivnit stav chudoby v naší zemi.

Nedělní ohlášky 25. 9. 2022

Farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle 25.9.

26. NEDĚLE                 

V MEZIDOBÍ

9:00 - mše sv. za + Cyrila a Boženu Růčkovy, zetě, za + Miroslava Fiuráška, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Středa 28.9.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, patrona českého národa

!!! 8:00 - slavná mše sv. za + Václava Solanského, manželku Annu, syna Václava, duše v očistci a za Boží požehnání pro celou živou rodinu

- doporučený zasvěcený svátek, STÁTNÍ SVÁTEK

- zkouška scholy nebude! Od další středy 5. října už bude bývat pravidelně!

Čtvrtek 29.9.

Svátek sv. archandělů, Michaela, Gabriela a Rafaela

18:00 - mše sv. za + Jana Vojkůvku, Ludmilu Kuběnovu a za Boží požehnání pro živou rodinu

Pátek 30.9.

sv. Jeronýma,

učitele církve

!!! 14:00 - první setkání misijního klubka v novém školním roce, srdečně zveme děti, které do klubka chodily i ty nové, které se chtějí zapojit.

18:00 - mše sv. za živou i zemřelou rodinu Kulišťákovu 

Sobota 1.10.

sv. Terezie z Lisieux,

panny

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za + Stanislava Vojkůvku, rodiče, tři švagry, neteř Janu, Miroslava Sekyru a za duše v očistci

Neděle 2.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00 - mše sv. za + Pavla Růčku, syna Radomíra, rodiče a sourozence z obou stran a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

- sbírka z minulé neděle pro potřeby farnosti a na kostel činila 15 500,-Kč. Všem dárcům a dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať.

- na stojanu s tiskovinami je k rozebrání ,,Antonínek“ na měsíc říjen.

- v týdnu začala výuka náboženství… Případní zájemci se mohou ještě v následujícím týdnu dopřihlásit…

- Charita Valašské Meziříčí dnes slaví 30. výročí svého fungování. Program začal v 9:30 mší svatou, ODPOLEDNÍ PROGRAM V ZÁMECKÉM PARKU SE Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ RUŠÍ, ale koncert v meziříčském kostele od 18 hodin proběhne! 

- děti dnes k obrázku dostanou pozvánku do misijního klubka. Prosím rodiče, aby své děti podpořili a ,,popíchli“ k aktivnímu zapojení do farních společenství, ať už jsou to ministranti, schola, misijní klubko… (jsou někteří, kteří zvládají navštěvovat všechny 3 skupiny…)

- příští neděli od 15 hodin proběhne v rožnovském kostele koncert ,,Božská flétna“

 

Vydáno: 25. 09. 2022 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.