Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 26.11.2023

Nedělní ohlášky - 26.11.2023

Když sledujeme velké ceremonie např. při korunovaci anglického krále, můžeme být uneseni obřadností. V dnešním evangeliu Ježíš vykresluje poslední soud. Nepřipomíná to slavnostní inaguraci. Klíčové nebudou tituly a medaile. Co je tedy to podstatné, co člověku otevírá Boží království?

Nedělní ohlášky 26. 11. 2023

Římskokatolická farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle
26.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
 
poslední neděle liturgického roku

9:00 - mše sv. za + Antonína Porubu, syna Martina, rodiče Růčkovy a Porubovy a za celou živou rodinu

po mši svaté zasvěcení lidstva Kristu Králi a svátostné požehnání

po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

Pondělí
27.11.

 

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Úterý
28.11.

 

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Středa
29.11.

 

15:30 - setkání scholy na faře

16:00 - zádušní mše sv. za + Annu Slížkovu, pamatujte na ni v modlitbě

Čtvrtek
30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!                                                   

Pátek
1.12.

sv. Edmunda Kampiána, kněze

První pátek

14:00 - setkání misijního klubka na faře

17:00 - mše sv. za + Miroslava Růčku

po mši sv. prvopáteční adorace a svátostné požehnání

po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

Sobota
2.12.

 

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za + Marii Skalíkovu, rodiče Krhůtkovy, 

Neděle
3.12.
1. neděle
adventní

9:00 - mše sv. za + Miroslava Porubu

žehnání adventních věnců

od této neděle bude probíhat adventní misijní jarmark. K zakoupení budou adventní věnce, vánoční dekorace a ozdoby a medové perníčky. Jejich zakoupením podpoříte Papežská misijní díla…

po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

 

  • s adventem začnou také rorátní mše svaté. Budou tři, první bude ve čtvrtek 7. prosince. U zpovědnice je papír s termíny, kam se můžete zapsat, pokud byste chtěli pomoci s přípravou a úklidem po snídani. Je také možnost přispět na rorátní snídaně nějakou buchtou, apod.

 

  • uvažujeme také o možnosti zpřístupnit kostel během vánočních svátků veřejnosti (alespoń předsíň kostela). Prosíme ty, kteří by chtěli s tímto pomoci, aby se zapsali také u zpovědnice na připravený papír. Jednalo by se vždy ráno o odemknutí hlavního vchodu a večer o jeho zamknutí. Není to nic složitého a zabere to minimum času.

 

  • dřevěný Skalíkův betlém byl zapůjčen, jak bylo ohlášeno, na výstavu betlémů, která bude probíhat v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Jde o největší výstavu betlémů na Moravě. Vystava bude probíhat od 25. listopadu do 2. února. Na letošní svátky ho tu tedy zde před oltářem mít nebudeme!

 

  • pokud by si někdo chtěl vzít na starost přípravu betlému vzadu v kapli Panny Marie, může se ohlásit u pana kostelníka.

 

  • předvánoční svátost smíření proběhne v našem kostele ve čtvrtek 14. prosince od 15 do 17 hodin.
Vydáno: 21. 11. 2023 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.