Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 2.6.2024

Nedělní ohlášky - 2.6.2024

Izraelité vyháněli kozla, na kterého složili své hříchy, na poušť. Podobně se může cítit jako vyhnanec člověk, který si uvědomil své hříchy. Je sám a ubohý. Ale to není místo, na které by nás Bůh posílal. Naším domovským místem je společenství církve, nikoliv poušť. Vracíme se do něho s lítostí nad hříchy a s důvěrou v odpouštějícího Boha, které vedou ke smíření s Bohem. Nemáme zůstat ani na poušti, ani na poloviční cestě.

Nedělní ohlášky 2. 6. 2024

Římskokatolická farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle
2.6.

9. neděle v mezidobí

(sv. Marcelína a Petra, mučedníků)

pouť na Prostřední Bečvě ke sv. Zdislavě 10:30 - poutní mše sv.

9:00 - mše sv. za + Annu a Karla Machýčkovy a za vyprošení Božího požehnání pro živou rodinu Martinátovu a Machýčkovu

Pondělí
3.6.

sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Úterý
4.6.

 

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Středa
5.6.

sv. Bonifáce, mučedníka

15:30 - setkání scholy

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Čtvrtek
6.6.

sv. Pavlíny, mučednice, spolupatronky olomoucké arcidiecéze

18:00 - mše sv. za + Marii Skalíkovu a za rodinu Skalíkovu a Krhutkovu

Pátek
7.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

(první pátek)

14:00 - misijní klubko

18:00 - slavná mše sv. za + Milana a Štěpána Bartoškovy, dceru Zdeňku s manželem, duše v očistci, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

ke cti Božského Srdce Páně a za živé i zemřelé členy živého růžence

po mši sv. prvopáteční adorace a svátostné požehnání

Sobota
8.6.

Neposkvrněného srdce Panny Marie

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky a dobrodince kostela

Neděle
9.6.

10. neděle v mezidobí

První svaté přijímání

(sv. Efréma Syrského, učitele církve)

!!! 10:30 - slavná mše sv. za + Boženu Vondrusovu, Františka Harvánka, Zdeňka Vondruse, syny Pavla a Zdeňka a za celou živou i zemřelou rodinu

za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a za jejich rodiny

- sbírka z minulé neděle pro potřeby farnosti a na kostel činila 12 264,-Kč. Všem dárcům a dobrodincům upřímné Pán Bůh zaplať.

Vydáno: 02. 06. 2024 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.