Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 9.6.2024

Nedělní ohlášky - 9.6.2024

Po dlouhé době se nedělní liturgie vrací k textům mezidobí. Navazujeme na čtení evangelia podle Matouše. Téma dnešní neděle by mohlo znít jako „oslovení Bohem“, který nás volá, abychom šli za ním. K tomu pak patří téma povolání.

Nedělní ohlášky 9. 6. 2024

Římskokatolická farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle
9.6.

10. neděle v mezidobí

První svaté přijímání

(sv. Efréma Syrského, učitele církve)

9:00 - slavná mše sv. za + Boženu Vondrusovu, Františka Harvánka, Zdeňka Vondruse, syny Pavla a Zdeňka a za celou živou i zemřelou rodinu

za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a za jejich rodiny

Pondělí
10.6.

 

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Úterý
11.6.

sv. Barnabáše, apoštola

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Středa
12.6.

 

15:30 - setkání scholy

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Čtvrtek
13.6.

sv. Antonína Paduánského, učitele církve

18:00 - mše sv. za + rodiče Brzkovy a Krhůtkovy, sourozence a duše v očistci

Pátek
14.6.

 

14:00 - misijní klubko

18:00 - mše sv. za + Jana Fojtáška, bratry, rodiče z obou stran, švagry, Emílii Kuběnovu a za Boží požehnání pro celou živou rodinu

Sobota
15.6.

sv. Víta, mučedníka

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za + Bohumíra Maléře, Danu Majerovou a za Boží požehnání pro živou rodinu

Neděle
16.6.

poutní slavnost sv. Antonína Paduánského, hlavního patrona naší farnosti

(11. neděle v mezidobí) 

7:30 - poutní mše sv. za + Josefa Skalíka a za živou rodinu

9:00 - slavná mše sv. za + Pavla Růčku, syna Radomíra, rodiče a sourozence z obou stran a za vyprošení Božích milostí pro živou rodinu

Při této slavnosti lze za splnění obvyklých podmínek (milost posvěcující, svátost eucharistie a modlitba na úmysl svatého Otce), získat v našem kostele plnomocné odpustky.

sbírka pro potřeby farnosti a na kostel

 

Vydáno: 09. 06. 2024 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.