Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Biřmování

Biřmování

Podmínky pro přijetí biřmování:

- věk minimálně 14 let v den udílení biřmování

- křest

- kmotr, který přijal svátost biřmování

- dostatečná příprava

 

Poznámka:

Svátost biřmování byla v našem kostele udělována naposled 30. října 2021 olomouckým pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.

V dlouhodobém plánu je příprava na biřmování naplánována na rok 2025. Pokud by se, ale našlo dostatek zájemců, je možné uskutečnit biřmování dříve. Pokud máte zájem o přijetí této svátosti, kontaktujte kněze přímo na faře v Dolní Bečvě.


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.