Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Lektoři

Lektoři

Milí lektoři!
Kvalita interpretace Božího slova při liturgii vyžaduje v první řadě neustálé oživování vztahu k Božímu slovu, dále pochopení úlohy lektora v rámci liturgie a samozřejmě dovednost srozumitelně předávat sdělení liturgických textů. Kvalitu své služby může každý jednotlivý lektor zlepšovat, rozvíjet a prohlubovat osobní četbou Božího slova, a to přípravou na každou neděli, ať už bude mít službu či nikoliv. Osobní četbu potom rozvíjí společenství Božího slova, které se čtením, nasloucháním a vzájemným sdílením noří do textů Písma. Společně se tak připravují nejen na nedělní mši svatou, ale také se učí přijímat Boží slovo do každodenního života. Služba lektora se takto může rozprostřít již do dnů před nedělní mší svatou a Boží slovo se nás tak může dotýkat i ve všední den. Děkuji každému z Vás, že jste našli odvahu! Ze srdce žehná + otec Petr


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.