Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Svátost kněžství

Svátost kněžství

Podmínky přijetí svátosti kněžství:

- římskokatolické vyznání

- úplné středoškolské vyznání

- svobodný stav

Ten, kdo cítí povolání ke kněžské službě, osloví svého kněze, který jej doporučí biskupovi. Formace a studium probíhá na teologických fakultách a v kněžském semináři. 

 

Poznámka:

Posledním a jediným knězem, který pochází z naší farnosti, je P. Pavel Michut. Ten byl na kněze vysvěcen v roce 1989 a v témže roce slavil v naší farnosti primici.


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.