Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě

Křest

Křest

Podmínky pro přijetí křtu:

- víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů)

- kmotr (praktikující katolík, který přijal svátost biřmování)

- příprava rodičů před přijetím křtu jejich dítěte

- příprava dospělých katechumenů

 

Poznámka:

Chtějí-li rodiče pokřtít své dítě na Dolní Bečvě nebo na Prostřední Bečvě, ať o křest dítěte žádají osobně na faře v Dolní Bečvě.


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.