Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě

Schola

Schola

SCHOLA SE SCHÁZÍ KAŽDOU STŘEDU OD 15.30 NA FAŘE!!!

UVÍTÁME I DĚTI, KTERÉ BY SE RÁDY NOVĚ ZAPOJILY…   

Bližší informace:
Marie Růčková, 737 867 840
 
 
Schola má v naší farnosti dlouholetou tradici. První byla založena v 90. Letech za působení otce Jana Bobčíka. Někteří její členové tzv. ,,stará garda“ zpívají a hrají v kostele dodnes, i když jsou to již zasloužilí otcové a matky rodin.
 
Za působení otce Jiřího Poláška se pak zformovala schola, složená z mladších členů a v roce 2013 pak v pořadí třetí schola, složená převážně z dětí.
 
Současnou scholu vedou Maruška Růčková, Ivana Kubjáková a paní Alena Blinková a je to schola složená z nadšených dětských zpěváčků, kteří svým zpěvem doprovází nejen bohoslužby, ale i jiné kulturní akce v obci.

Fotogalerie


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.