Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Kontakty

Kontakty


Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva
Tel: 733 742 245
Email: fadolnibecva@ado.cz 
č. účtu ŘKF Dolní Bečva:
1763876339 / 0800

P. Mgr. Petr DUJKA, farář
Tel: 731 626 542
Email: petrdujka.1@seznam.cz
 
 
 
Jiří Kulišťák

Kostelník

Zvonění při úmrtí

605 886 689
Antonín Poruba

Vedoucí ministrantů

Koordinátor Tříkrálové sbírky v naší obci

604 878 309
Radek Skalík Kapelník dechové hudby Bečvanka 739 025 636
Jana Chudějová

Zpěv při mši sv.

Koordinátor varhaníků 

731 059 562

Eva Pařenicová

Varhanice 604 478 130
Jitka Blinková Misijní klubko 739 247 818
Marie Růčková Schola 737 867 840
Zdeňka Porubová Květinová výzdoba kostela 732 478 555
Lukáš Vavřín Úmysly na mše svaté 731 812 590

 


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.