Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Pohřeb-svátostina

Pohřeb-svátostina

Podmínky:

- katolický pohřeb může mít pouze pokřtěný člověk

 

Poznámka:

Při zařizování pohřbu je důležité dohodnout na faře termín pohřbu (ještě před tím než se dohodnete na pohřební službě!!!), sdělit údaje o zemřelém, které budou zapsány do matriky zemřelých a domluvit se na obřadu pohřbu. Na faru je poté nutné dodat parte, které bude do dne pohřbu vyvěšeno na vývěsce před kostelem.

 

Hudební doprovod pohřbu:

Miroslav Poruba, varhaník, 604 541 992

Eva Pařenicová, varhanice, 604 478 130

Radek Skalík, kapelník dechové hudby Bečvanka, 739 025 636

(je možné zajistit si vlastního varhaníka, či vlastní hudební doprovod)


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.