Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Pohřeb-svátostina

Pohřeb-svátostina

Podmínky:

- katolický pohřeb může mít pouze pokřtěný člověk

 

Poznámka:

Při zařizování pohřbu je důležité dohodnout na faře termín pohřbu (ještě před tím než se dohodnete na pohřební službě!!!), sdělit údaje o zemřelém, které budou zapsány do matriky zemřelých a domluvit se na obřadu pohřbu. Na faru je poté nutné dodat parte, které bude do dne pohřbu vyvěšeno na vývěsce před kostelem.

 

Hudební doprovod pohřbu:

Eva Pařenicová, varhanice, 604 478 130

Jana Chudějová, zpěv: 731 059 562

Radek Skalík, kapelník dechové hudby Bečvanka, 739 025 636

(je možné zajistit si vlastního varhaníka, či vlastní hudební doprovod)


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.