Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Svátost manželství

Svátost manželství

Podmínky přijetí svátosti manželství:

- křest alespoň jednoho z partnerů

- starší 18 let

- uznání jednoty, věrnosti a nerozlučitelnosti manželství

- souhlas s přijetím dětí

- dva svědci 

 

Poznámka:

Chce-li někdo uzavřít manželství jak na Dolní Bečvě, tak na Prostřední Bečvě, ať o svátost manželství žádá osobně na faře v Dolní Bečvě.

Je dobré přijít na faru již půl roku dopředu, domluvit se na termínech přípravy a samotné svatby, vypsat protokol a další náležitosti, potřebné k uzavření církevního sňatku.

 

Z organizačních záležitostí:

Hudební doprovod svatby:

Miroslav Poruba, varhaník, 604 541 992

Eva Pařenicová, varhanice, 604 478 130

Marie Růčková, schola, 737 867 840

(je možné zajistit si vlastního varhaníka, či vlastní hudební doprovod)

 

Květinová výzdoba kostela:

Zdeňka Porubová, 732 478 555


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.