Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Svátost manželství

Svátost manželství

Podmínky přijetí svátosti manželství:

- křest alespoň jednoho z partnerů

- starší 18 let

- uznání jednoty, věrnosti a nerozlučitelnosti manželství

- souhlas s přijetím dětí

- dva svědci 

 

Poznámka:

Chce-li někdo uzavřít manželství jak na Dolní Bečvě, tak na Prostřední Bečvě, ať o svátost manželství žádá osobně na faře v Dolní Bečvě.

Je dobré přijít na faru již půl roku dopředu, domluvit se na termínech přípravy a samotné svatby, vypsat protokol a další náležitosti, potřebné k uzavření církevního sňatku.

 

Z organizačních záležitostí:

Hudební doprovod svatby:

Eva Pařenicová, varhanice, 604 478 130

Jana Chudějová: 731 059 562

Marie Růčková, schola, 737 867 840

(je možné zajistit si vlastního varhaníka, či vlastní hudební doprovod)

 

Květinová výzdoba kostela:

Zdeňka Porubová, 732 478 555


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.